Steeds meer mensen vinden de oplossing in oude Oosterse tradities, ook wat betreft massage. Zo brengt drukpuntmassage de levensenergie in beweging en in balans door op een specifieke manier druk uit te oefenen op het lichaam. Dit verlicht zowel fysieke als mentale klachten.

Vermoeidheid, spijsverteringsklachten, rugpijn, nek- en schouderklachten, slaapproblemen, stress, depressie, migraine, drukpuntmassage blijkt bij de meest uiteenlopende klachten effectief te zijn. Volgens deze massagetechniek, afkomstig uit de Chinese geneeskunst van ongeveer 5000 jaar geleden, lopen er meridianen door ons lichaam: banen die met elkaar verbonden zijn waardoor energie circuleert. Onderbrekingen in deze banen worden veroorzaakt door emotionele of fysieke problemen. Doordat ieder punt in ons lichaam correspondeert met een emotionele lading, betekent pijn bij zo’n punt ook emotionele pijn. Zo heeft bijvoorbeeld de milt meridiaan te maken met zelfvertrouwen.

Om deze onderbrekingen en daarmee zowel de fysieke als emotionele pijn op te heffen, stimuleert de masseur specifieke punten op de meridianen met behulp van druk. Met de duimen en soms de handpalmen drukt de masseur meerdere keren diep door op een pijnpunt. Ook wordt gebruik gemaakt van de massagetechniek duimcirkelen, waarbij de masseur minder kracht gebruikt. Dit is meer geschikt voor kwetsbare plekken zoals de pols. Hierbij komt spanning los. Als de masseur dan met langzame cirkelbewegingen de duimen verplaatst vanaf het pijnpunt naar buiten kan de spanning wegstromen.

Drukpuntmassage is overigens niet alleen bedoeld voor het wegnemen van pijn. Het dient ook ter bevordering van de gezondheid, doordat het een goede doorstroming in de organen bewerkstelligt. Door te drukken zorgt de masseur dat de doorbloeding in ons lichaam verbetert, de energie beter doorstroomt en wij ons ontspannen.